Återbruk och återvinning

Miljöpartiet vill verka för kretsloppssamhället. Vi vill se en kretsloppspark i anslutning till den nya återvinningscentralen på Ekobacken där återbruk av material sker istället för att de slängs eller bränns.

Vi har som målsättning att minst 50 procent av kommunens fastboende huhåll ska samla in sitt matavfall till 2018 och vill att handel och verksamheter ska införlivas i matavfallsystemet och att 70 procent av dessa ska lämna sitt matavfall till biogasrötning 2018.

Vi vill utöka satsningarna på att ge hushållen närservice vad gäller avfallshanteringen och vill att kommunen i nästa upphandling av renhållningsentreprenör beslutar om hushållsnära källsortering av nio fraktioner i de delar av kommunen där detta är möjligt. Det innebär att du kan sortera och kasta ditt metallavfall, dina tidningar, kartonger, plastavfall, glas m.m. i en soptunna direkt utanför dörren.

Vi vill också utöka grovsopfärjan med en tur i skärgården så att det körs tre turer per år och införa en båtskrothämtning per år.

Vi ser med oro på att mängden avfall ökar för varje år och vill verka för att den minskar per person.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: