Barn/elever i behov av särskilt stöd

Barn med behov av särskilt stöd måste fångas upp tidigt. Elevhälsan behöver därför förstärkas så att skolor, arbetslag och enskilda pedagoger får stöd i sitt arbete att tidigt upptäcka elevers särskilda behov.

Skolornas systematiska kvalitetsarbete måste utvecklas så att rutiner för att fånga upp signaler om detta och omsätta dessa i konkreta åtgärder, finns. Ersättningssystemet måste konstrueras utifrån ett helhetsperspektiv kring eleven så att insatta åtgärder ger önskad effekt. Det sker genom dialog kring elevens behov och målbild för elevens utveckling, snarare än genom skriftlig dokumentation av elevens begränsningar. På gymnasienivå måste stödet till elever med behov av särskilt stöd stärkas. Se även Elevhälsa och Skolhälsa och miljö.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: