Barnomsorg

Vi vill ha en barnomsorg där barn känner trygghet och ges möjligheter att utforska världen på sina egna villkor.

Barn ska få vara barn. Barn leker spontant utifrån sina egna behov. Olika barn har olika förutsättningar och utvecklar olika förmågor i olika takt. Alla barns utveckling ska stöttas, varför vi måste utveckla det systematiska arbetet med att följa upp och ge barn stöd tidigt, om behov finns. Det centrala stödet för pedagoger och förskolor ska utvecklas för att säkerställa att alla barn får stöd tidigt och ingen faller mellan stolarna. Det ska finnas flera vägar att välja kring barnomsorg, öppen förskola, pedagogisk omsorg, mindre enheter som föräldrakooperativ men även större förskolor för de som önskar det.

Barnens miljö är viktig. Barnen upptäcker sin omvärld, och därför ska barnen ha daglig tillgång till utomhusmiljöer som är stimulerande och utmanande. Barnens lekytor måste rustas och vi vill se fler uteavdelningar. Förskolelokaler måste rustas och vi måste få bort farliga kemikalier i lokaler, möbler, leksaker och i det barnen äter och dricker. Alla förskolor ska stimuleras att bli Grön Flagg-certifierade och på sikt giftfria.

För att öppna sina sinnen för omvärlden, behöver barnen känna trygghet. Det gör de när de blir sedda och bekräftade. Det kräver vuxna som ges tid och möjlighet att uppmärksamma barnen utifrån deras behov, vilket gör att antalet barn per vuxen inte kan vara för stort. Vi måste säkerställa att grupperna inte blir för stora och att professionaliteten hos personalen utvecklas och stärks. Se även Förskola.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: