Biblioteken

Biblioteken har en viktig roll som mötesplats och arena för flera olika kulturuttryck. Vi vill se till att hela Värmdö har tillgång en långsiktig biblioteksverksamhet.

Vi vill att ett nytt huvudbibliotek lokaliseras i den nya Kulturfabriken i Hamnen. Förutom ökad tillgänglighet ska studieplatser, mediatek, tidskriftshörna, läshörnor och plats för författarbesök/ sagostunder finnas i det nya biblioteket. Verksamhetsanslagen till biblioteken ska öka så att mer böcker och media kan köpas in. Teknikskiftet, det ökande antalet e-lån och automatiseringen av boklånen får inte innebära ett försämrat utbud eller en försämrad service till bibliotekens låntagare. Vi vill inte minska personalen på biblioteken men däremot bredda deras folkbildande arbete ut mot såväl fritidsgårdar, skolor, förskolor som allmänhet. Läsfrämjandet är av största vikt och bibioteken är viktiga noder i det arbetet. Vi vill att bibliotekens roll som en scen för läsfrämjande och olika kulturuttryck ska stärkas och ser goda möjligheter till detta i den nya Kulturfabriken.

Varje kommunal F-9 skola ska ha ett bemannat skolbibliotek och även mindre skolenheter ska ha ett skolbibliotek i enlighet med skollagen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: