Brunn/Ingarö

Ingarö är en snabbt växande kommundel. För att få bostäder för alla, bättre kollektivtrafik, kommunalt VA och ett levande lokalt centrum behöver en förtätning ske även i Brunn. Här planeras seniorbostäder och flerbostadshus. Dock ligger en av länets största grundvattentäkter just här och det gör att Miljöpartiet de gröna ställer extra tuffa krav på miljöanpassat byggande.

Vi ställer oss positiva till ett särskilt boende i Pilhamn där vi gärna vill se på möjligheterna att kombinera boende för unga och äldre inom samma fastighet och att det går att växla mellan dessa grupper av boende beroende på efterfrågan.

Vi vill att kommunalt VA byggs ut så snabbt som möjligt ner till de områden i Skälsmara, m.m. som lider av stor vattenbrist och där latrin från de enskilda avloppen har visat sig stå för en stor del av utsläppen av näringsämnen till Säbyviken/Björnöfjärden. Vi vill att det snarast byggs vidare på en GC-väg från Gustavsberg till Brunn och vidare ner mot Björkvik och att Björkviks brygga utvecklas till en replipunkt för Waxholmstrafiken med tätare turer och bättre koppling till kollektivtrafiken.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: