Cykling

Med smarta och breda cykelvägar och möjligheten att ta med cykeln på bussen vill vi göra den till ett ännu bättre alternativ än idag.

Cykeln blir ett alltmer vanligt transportmedel igen, på samma sätt som det var för många år sedan. Det är bra, men vi behöver snabba på utbyggnaden av cykelvägar och göra det möjligt att ta med cykeln i kollektivtrafiken. I takt med att allt fler i dag väljer att cykelpendla till jobbet under den varma årstiden ökar också antalet cykelolyckor. Det är viktigt att våra gång- och cykelvägar är trafiksäkra. Cykelvägarna ska göras smarta och tillräckligt breda så att de är säkra för att fler ska ta cykeln till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Vid infartsparkeringar, strategiska busshållplatser, skolor och centrumanläggningar ska det finnas låsbara cykelparkeringar under tak. Vi vill även undersöka om det finns behov av särskilda laddstolpar för elcykel.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: