Demokrati

Under mandatperioden har e-förslag införts inom Värmdö kommun. Miljöpartiet vill gärna se att också medborgarförslag införs. En allmänhetens frågestund har satts igång men vi vill pröva fler vägar in för medborgarna att ha en dialog med kommunens folkvalda. Det är alltför ofta samma människor som hör av sig, fler män än kvinnor, fler äldre än yngre och vi vill hitta dialog- och påverkansformer som täcker in samtliga medborgargrupper. Vi välkomnar också folkinitiativ kring viktiga frågor och är glada över det arbete som gjorts av folkinitiavtivet kring skolans organisation under mandatperioden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: