Det offentliga rummet

Vi värnar om de platser som ger oss möjlighet till möten och eftertanke i en miljö fri från kommers och reklam.

Kommersialiseringen och privatiseringen av det offentliga rummet innebär ett hot mot yttrandefriheten och demokratin då naturliga fria mötesplatser försvinner. Miljöpartiet de gröna värnar att yttrande- och demonstrationsfriheten ska gälla också inom kommersiella marknadsplatser. Att det finns platser fria från reklam och kommers, för möten, vila och eftertanke är allt viktigare i vår stressade vardag.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: