Djurö/Stavsnäs

Miljöpartiet de gröna i Värmdö vill gärna se en förtätning av de centrala delarna av Djurö Centrum. Bostäder och verksamhetslokaler som återskapar en levande lokal bygd i Värmdö. Genom att se över Djurö från bron till Björkås i en fördjupad översiktsplan ser vi till att samtidigt skydda sammanhängande grön- och kustområden så att tillgängligheten för allmänheten säkras.

Vid Stavsnäs vinterhamn behöver hamnverksamheten utvecklas, samtidigt som vi tror att det kan bli en fin levande småskalig miljö där bostäder kan byggas när kommunalt VA blir utbyggt. En modern gestaltning med hänsyn till skärgårdens specifika karaktär kan bidra till att det lokala näringslivet kan blomstra i högre grad och besöksnäringen utvecklas.

Miljöpartiet vill att utvecklingen av Stavsnäs vinterhamn ska leda till förbättrade villkor för såväl godstrafik som passagerartrafik och god tillgång till bryggplatser för skärgårdsboende. Det är hamnverksamheten och skärgårdens behov som står i fokus för utvecklingen. Den marina för fritidsbåtar som planeras ska anpassas så att den inte inkräktar på tillgänglighet och villkor för skärgårdstrafiken och de skärgårdsboendes tillgång till bryggplatser och gästbryggor.

Förutsättningarna för ett hållbart båtliv ska stärkas i Stavsnäs genom att båtbottentvätt och möjlighet att tömma WC-tankar från fritidsbåtar ska finnas i hamnen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: