Elevhälsa

Lyssna

Alla elever ska ges möjligheter att utvecklas, oavsett förutsättningar. Elevhälsan finns för att säkerställa detta.

Fullmäktiges ansvar att alla elever ska ges utrymme att utvecklas så långt som möjligt får inte begränsas av organisationsformer eller av vem som ansvarar för driften av olika verksamheter. Samarbete och samverkan kring barnens bästa är utgångspunkten. Finansiering och tilldelning av resurser inom elevhälsan måste organiserar på ett sätt som möjliggör flexibilitet samtidigt som speciella kompetenser säkerställs.

Att många barn mår dåligt i vårt samhälle är tydligt. Orsakerna till detta är mångfasetterade och kan handla om svårigheter i familjeförhållanden. Men kan även ha sitt ursprung i skolan och hur barnen fungerar med varandra. Utfrysning, mobbning och inlärningsvårigheter som leder till beteendeproblem är några exempel. Barn med svårigheter behöver ibland stöd av BUP och socialtjänst – andra kan få hjälp inom skolans ram. Oavsett måste arbetet fungera oavsett skola och barnets behov. Därför måste vi stärka organisationen kring dessa områden och vill bygga elevvården med psykologer och kuratorer som ska finnas på plats i skolan. För att kunna hjälpa och stötta den ordinarie skolpersonalen att tillsammans med föräldrar hitta lämpliga åtgärder.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: