Energianvändning

Miljöpartiet i Värmdö har drivit på för en mer effektiv och grön energianvändning. Vi vill ta ansvar för kommunens lokaler och utnyttja våra förutsättningar för förnybar energi.

Värmdö som ekokommun måste bidra till goda exempel genom att vara föredöme. Kommunens energianvändning måste kartläggas med målsättningen att minska den med minst 40 procent till 2030 jämfört med 2009.

Energieffektivisering bör vara ett övergripande mål vid samtliga renoveringar av kommunala fastigheter och energinormen vid nybyggnation för samtlig bebyggelse ska minst ligga i nivå med Miljöbyggnad silvers krav. Vi vill att kommunen skapar ekonomiska incitament till den som bygger ett näranollenergihus eller ett plushus. Det kan till exempel handla om att betala en premie till den som visar att huset uppfyller minst Miljöbyggnad silvers energikrav.

Möjligheterna att integrera produktion av energi vid nybyggnation och större renoveringar ska alltid undersökas och genomföras där så är lämpligt. Bättre lokalutnyttjande sänker energianvändningen. Varje detaljplan ska undersöka möjligheterna till produktion av hushållsnära förnybar energi, till exempel i forma av solkraft eller småskaliga vindkraftverk). Vi vill också underlätta för boende i områden som redan är detaljplanerade att söka lov för produktion av hushållsnära förnybar energi.

Kommunen är från och med 2014 med i nätverket Klimatkommuner där man delar erfarenheter av att arbeta med minskad klimatpåverkan inom samtliga områden. Vi vill arbeta för att Värmdö kommun undertecknar Borgmästaravtalet om att uppnå minst EU:s mål om hållbar energiutveckling till 2020. Våra ambitioner är att gå betydligt längre men vi tror på vikten av att visa att vi är många kommuner inom EU som tycker att det är viktigt att arbeta med den hållbara energiutvecklingen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: