Ett mänskligare Värmdö

Människors lika värde är en grundbult i Miljöpartiets politik. För oss innebär ett mänskligare Värmdö bland annat att vi fortsätter arbeta med jämlikhet, tar väl hand om våra äldre, förbättrar villkoren för personer med funktionsvariation, tar väl hand om nyanlända och hjälper unga med psykiska problem.

Miljöpartiet vill

  • att vi förbättrar omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsvariation.
  • att stödet till barn i ekonomiskt eller socialt utsatta familjer ska stärkas ytterligare.
  • ha fortsatt satsning på förebyggande insatser för ökad psykisk hälsa och minskat missbruk.
  • att nyanlända ska få ett gott mottagande i Värmdö, särskilt ensamkommande barn.

Klicka här för att läsa mer om vår äldrepolitik

Klicka här för att läsa mer om vår LSS-politik

Klicka här för att läsa mer om utsatta unga

Klicka här för att läsa mer om integration

Rösta grönt för ett mänskligare Värmdö!