Ett mänskligare Värmdö

Lyssna

Människors lika värde är en grundbult i Miljöpartiets politik. För oss innebär ett mänskligare Värmdö bland annat att vi fortsätter arbeta med jämlikhet, mottagande av flyktingar, hjälper unga med psykiska problem och hur vi tar hand om våra äldre.

Miljöpartiet vill

  • att flyktingar ska få ett gott mottagande i Värmdö, särskilt ensamkommande flyktingbarn.
  • att stödet till barn i ekonomiskt eller socialt utsatta familjer ska stärkas ytterligare.
  • ha fortsatt satsning på förebyggande insatser för ökad psykisk hälsa och minskat missbruk.
  • inrätta äldreombud.

Under mandatperioden har vi stärkt stödet till ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Vi vill fortsätta att utveckla det förebyggande sociala arbetet i Värmdö, se fler kooperativ som erbjuder riktiga jobb till dem med funktionsnedsättning och bygga fler trygghetsboenden för äldre.

Rösta grönt för ett mänskligare Värmdö!