Förnybar energi

Det ska löna sig att använda och producera förnybar energi. Miljöpartiet vill ha fastpris på förnybar energi och nettomätning hos småskaliga elproducenter.

Värmdö Kommun behöver satsa ännu mer på att utveckla produktionen av förnybar energi inom kommunen. Gärna genom att starta ett kommunalt energibolag för produktion av förnybar energi från såväl sol, vind som biologiskt avfall där kommunens invånare ska ges möjligheter att köpa andelar. Vårt mål är att kommunens verksamheter ska vara fossilfria 2018 och att kommunen till stor del är självförsörjande vad gäller energibehovet för el och värme. Vi uppmuntrar till utbyggnad av vindkraft på lämpliga ställen inom kommunen. Mer solel på taken och spillvärmesystem i Gustavsbergs centrum. Vi ställer oss positiva till att se på möjligheten till större solelanläggningar. Vi vill att kommunen stärker arbetet med att utveckla laddinfrastruktur för eldrivna transporter.

Vi har som målsättning att minst 50 procent av Värmdös hushåll ska lämna sitt matavfall till biogasproduktion 2018 och att minst 70 procent av allt matavfall från handel och verksamheter går till biogasproduktion.

Vi vill också ha minst en biogasmack i kommunen. Lämplig placering är i Ekobacken vid Värmdö marknad, där bussdepån nu byggs och dit biogas kommer att levereras från Käppalaverket.

Under mandatperioden ska också miljöbilar, varav cirka 70 % elbilar och laddhybrider ersätta fossilbilar i kommunens bilpark. Laddstolpar ska sättas upp vid pendelparkeringar och bostadsparkeringar och andra platser där behov finns av att kunna ladda elbilar. Krav ska också ställas vid eventuella upphandlingar eller entreprenader att dessa använder förnybara bränslen i transporterna, exempelvis inom äldreomsorg och skolskjutsar. En årlig uppföljning av antalet mil körda med fossilenergi och förnybart bränsle ska göras och en minskning med 25 procent per år av de fossila milen är ett mål.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: