Förskoleklass

Miljöpartiet vill att förskoleklass ska behållas som en naturlig brygga mellan förskolans och grundskolans världar. Förskoleklassen ska fortsätta att vara frivillig, men det viktiga lärandet som sker i förskoleklass måste tydliggöras.

Barnens tänkande utmanas utifrån skolans inlärningsmönster och om barnens nyfikenhet och intresse ska behållas, måste det ske på ett lekfullt och stimulerande sätt. Utemiljöer och naturpedagogik ska utvecklas. Hur barnens kunskapsutveckling överförs via förskoleklass från förskola till grundskola, måste formaliseras i hela kommunen. Se även Barnomsorg och Grundskola.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: