Förtroendevalda

Styrelse

Siv Strömbäck
Ordförande

Mats Abrahamsson
Vice ordförande

Karin Petrovski
Kassör        

Pauline Gyllengahm 
Sekreterare        

Robert Veiksaar
Malin Wohlert

Övriga ledamöter

 

Politiker 

Utbildningsnämnd
Siv Strömbäck, ordinarie
Robert Veiksaar, ersättare

Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnd
Mats Abrahamsson, ordinarie

Kultur- och fritidsnämnd
Pauline Gyllengahm, ersättare

Socialnämnd
Thomas Lindell Taylor, ersättare

Teknisk nämnd
Filip Joelsson, ordförande

Vård- och omsorgsnämnd
Hanna Thorell, ordinarie
Ulla Bjöörn, ersättare

Valnämnd
Preben Rydin, ordinarie
Fredrik Alzén, ersättare

Värmdö hamnar AB
Mats Abrahamsson, vice ordförande

KIVAB (Kommunhuset i Värmdö AB)
Max Ljungberg, ersättare

Kommunstyrelsens planutskott
Filip Joelsson, ordinarie
Hanna Thorell, ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Filip Joelsson, ordinarie
Hanna Thorell, ersättare

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: