Fritid i Värmdö

Värmdö är en kommun med fantastisk natur och Miljöpartiet vill genom aktiv politik stärka förutsättningar för invånare och besökare att vistas utomhus. Våra många fina vandringsleder i kommunen ska regelbundet ses över och utvecklas med tydlig skyltning och väl utmärkta leder. Där så är möjligt ska tillgängligheten vara god så att även personer med funktionsnedsättningar ges möjlighet att komma ut i naturen. Vi vill gärna se ytterligare ett antal tillgängliga badplatser inom kommunen.

Hästverksamheten är stor i kommunen. Tyvärr uppstår konflikter mellan olika intressegrupper när det inte finns tydliga riktlinjer för hur man får rida ute i terrängen. Detta är vanligast i anslutning till våra större tätorter där många människor rör sig. Samtidigt är ridning ett intresse som lockar många ungdomar, främst flickor. Men även många vuxna rider och därigenom skapas naturliga mötesplatser mellan generationer och en meningsfull fritid för hundratals ungdomar i Värmdö. Miljöpartiet de gröna i Värmdö vill underlätta ridning utomhus genom att planlägga säkra ridstigar och ta med ridningens framkomlighet som ett perspektiv i samhällsplaneringen.

Att inrätta spontana ytor för lek och idrott är ett billigt sätt att öka folkhälsan och göra attraktiva mötesplatser. Utomhusgym blir allt mer populära och Miljöpartiet vill att de ska bli flera i Värmdö kommun, exempelvis i centrala Gustavsbergs park- och aktivitetsstråk eller i anslutning till Ekvallens idrottskluster. Men även andra platser som i anslutning till Brunns IP och Värmdövallen kan komma ifråga då utomhusgym lockar till aktivitet för människor i alla åldrar.

Vill vill också stödja utvecklingen av sporter som har naturen som sin arena dels därför att de oftast är hållbara ur ett energiperspektiv, men också för att vi är säkra på att den som vistas i naturen blir mer uppmärksam på nödvändigheten av att vi människor tar hänsyn till såväl djur som natur i vårt sätt att leva. Vi tror att det är viktigt för att klara av klimatfrågan att så många som möjligt av oss ser naturen som vår nödvändiga livspartner som vi ska leva tillsammans med och inte som en fiende vi ska bemästra och bekämpa.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: