Funktionshinder och tillgänglighet

Lyssna

Miljöpartiet värnar de funktionsnedsattas rättigheter och vi bevakar att inga försämringar sker inom LSS-området. Vi vill räkna upp habiliteringsersättningen årligen minst med kostnadsprisindex.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: