Gymnasieskolan

Alla elever, oavsett skolresultat från grundskolan, ska ha möjlighet att välja utbildning med bra kvalitet. Miljöpartiet de gröna i värmdö vill satsa på den lokala gymnasieutbildningen.

Gymnasieskolan är en naturlig fortsättning i elevernas lärande efter grundskolan. Genom egna val kan eleverna nu välja väg i livet. Miljöpartiet vill att det ska finnas ett stort utbud av bra utbildningar i kommunen  och dess närhet. Därför vill vi stötta Värmdö kommuns gymnasium på hemmaplan, Gustavsbergs gymnasium, G2, att utvecklas. Både genom styrning av programutbud, men även utvecklingsstöd. Även samarbetet med de fristående gymnasieskolor som finns i kommunen måste stärkas.

2014 råder ett stort överskott på utbildningsplatser inom gymnasieregionen i Stockholms län. Miljöpartiet vill stärka det regionala arbetet med uppföljning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Det gör vi genom mer samarbete och bättre uppföljning av hur skolan fungerar utifrån elevernas perspektiv. Eleverna behöver ges mer och bättre studievägledning, och det ansvaret kan inte läggas på den enskilda skolan. Här måste kommunen stärka uppföljningen av unga utanför skolan, men även studievägledningen måste stärkas.

Miljöpartiet är positiva till att det införs ett strukturell bidrag till elever med låga meritvärden från grundskolan. Socioekonomisk viktning till gagn för “svagpresterande” elever är en viktig reform, som bör ges större utrymme än förslaget för 2015. Även en mer solidarisk finansiering inom länet måste utvecklas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: