Hemmesta

Vi vill att hemmesta ska vara en levande plats med nära till både bevarad natur och fungerande kollektivtrafik.

För att Hemmesta centrum ska kunna bli livskraftigt måste planarbetet prioriteras. Det går alldeles för långsamt. Vi vill skapa ett gemytligt småstadscentrum där verksamheter, och bostäder kan höja såväl trivsel som attraktivitet i Hemmesta centrum. Vi ser att centrumet idag är en viktig omstigninsplats för kollektivtrafikresenärer och pendlare, och att det med lite aktivt arbete också kan bli en trivsam plats i vardagen. Ett intressant grepp skulle kunna vara att inrätta en lekplats i anslutning till affärerna och busshållplatsen.

Trafikplaneringen är en viktig del av arbetet med att utveckla Hemmesta centrum. Mest önskvärt vore om vägen kunde gå i en sväng runt centrum så att vi slipper gångtrafik över vägen i centrum, självklart ska det finnas en bra gång- och cykelpassage under vägen så att trafikljus och övergångsställen kan tas bort. Vi vill gärna se en förstudie över en trefilig reversibel lösning från Ålstäket till Hemmesta vägskäl. En trefilslösning gör att utrymmet används resurseffektivt. En sådan trefilslösning måste självklart också innehålla plats för gång och cykeltrafikanter.

Vi säger nej till en förbifart genom Hemmesta storskog!
Storskogen ska skyddas genom att ett kommunalt naturreservat inrättas som ansluts till det nyligen bildade naturvårdsområdet Hemmesta sjöäng.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: