Koncernbolag

Värmdö kommun har 2014 bildat ett koncernbolag som paraply för de kommunala bolagen.

Miljöpartiet vill följa upp nyttan av denna konstruktion innan vi slutligen säger oss vilja bibehålla det. Vi ser i grunden inte att Värmdö kommun har så många bolag med så stora omsättningar och vinster att det nödvändiggör ett koncernbolag. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bör genom ägardirektiv och uppföljning kunna styra sina bolag väl så bra. Ett koncernbolag med kommundirektören som vd innebär i grunden bara att kommunens förvaltningsledning i ännu högre utsträckning centraliseras till en enda person, något som vi inom Miljöpartiet inte nödvändigtvis applåderar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: