Kultur och fritid

Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är en del av det goda livet. Dessutom bidrar det till fysisk och psykisk hälsa hos barn, unga och vuxna. Vi verkar därför för att utövandet av och deltagandet i denna typ av aktiviteter ska ha goda förutsättningar i Värmdö.

Kulturen och friluftslivet är en viktig del av det hållbara samhället. Vi har sett över föreningsstöden så att pojkar och flickor ska få lika goda möjligheter till en aktiv fritid. Vi har infört ateljéstöd och arbetsstipendium för kulturarbetare. Nu vill vi utveckla mötesplatser över generationerna och främst stimulera de idrotter som har naturen som sin arena.
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: