Kulturskola

I ett förändrat samhälle behöver eleverna vara kreativa, kunna skapa sina egna vägar och lösningarpå problem och framförallt kommunicera med andra människor. Därför vill Miljöpartiet de gröna satsa mer på de praktiska och estetiska ämnena. Här spelar olika kulturskolor en stor roll.

I ett förändrat samhälle behöver eleverna vara kreativa, kunna skapa sina egna vägar och lösningar på problem och framförallt kommunicera med andra människor. Därför vill Miljöpartiet de gröna satsa mer på de praktiska och estetiska ämnena. Här spelar olika kulturskolor en stor roll. Likt tidigare de kommunala musikskolorna har skapat en för ett litet land unikt produktiv musikbransch, kan satsningar på kommunala kulturskolor komma att betyda stora framgångar för den upp växande generationen.

I Värmdö kommun har vi under lång tid haft en väldigt uppskattad Kulturskola. Under den senaste mandatperioden har Miljöpartiet drivit på utveckling och breddning av utbud. Nu erbjuds bland annat keramiskt hantverk. Vi vill fortsätta utveckla Kulturskola.

Kultur i olika former bidrar till hälsa, vilket är bevisat. Dessutom lär sig barn bättre genom en kombination av fysisk aktivitet och teori. Vi vill fortsätt att utöka idet aks om begränsar Kultruskolans omfattning och utveckla ersättningssystemet så att exempelvis rockgrupper kan få skälig ersättning. Vi vill även sänka avgifterna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: