Lättläst svenska - Valmanifest 2018

Just nu har vi människor ett stort problem.
Miljön och klimatet håller på att förstöras.

Alla på hela jorden märker
att klimatet blir sämre.
Till exempel blir det varmare överallt.
Och det blir fler stormar och översvämningar.
Havet mår inte bra och är inte rent.

Det är människor
som har förstört miljön och klimatet.
Människor släpper till exempel ut
farliga gaser i naturen.
Och människor hugger också ner skogar. 

Därför är det också vi människor
som måste rädda miljön och klimatet.
Miljöpartiet tycker att rädda klimatet
är det allra viktigaste.

I september är det val.
Om Miljöpartiet får många röster då
får vi vara med och bestämma i Värmdö.
I den här texten berättar vi
vad vi vill göra i Värmdö
om vi får vara med och bestämma.

Vi har delat in texten i tre delar:

 1. Ta hand om vår jord
 2. En bra förskola och skola
 3. Ta hand om människor

 

1. Ta hand om vår jord

Miljöpartiet vill skapa en värld
som är bra för både människor och naturen.
Människor kan bara ha det bra
om naturen mår bra.

För att få en bättre värld
måste vi ändra många saker.

De här sakerna vill Miljöpartiet ändra i Värmdö:

 • Sluta släppa ut mycket farliga gaser.

Farliga gaser släpps ut av bilar.
Och vi behöver åka mindre bil.
Därför måste vi göra det enklare
att åka buss och cykla.

 • Värmdö ska använda mer sol, vind och vatten.

Just nu använder vi mycket kol och olja
för att göra el och energi.
Men det är dåligt för miljön.
Därför borde vi använda
sol, vind och vatten istället.

 • Värmdö ska skydda skogar.

Vi människor hugger ner mycket skog.
Det skadar djuren som bor där.
Människor vill också bo nära skogar.
Därför vill vi skydda skogar på Värmdö. 

 • Värmdö ska ta hand om havet.

Vi håller på att förstöra haven.
Vårt hav Östersjön är extra ömtåligt.
Vi måste försöka rädda havet.
Därför får vi inte smutsa ner havet mer.

2. En bra förskola och skola

Förskola och skolan ska ge elever viktig kunskap
så att de kan klara sig som vuxna.

De här sakerna vill Miljöpartiet ändra i Värmdö:

 • Lärarna ska hjälpa eleverna mer i skolan.

Idag hinner inte lärarna hjälpa alla
barn i skolan så mycket som de vill.
Det finns inte tillräckligt många lärare.
Därför vill vi att fler lärare arbetar i Värmdö.

 • Skolan ska vara lika bra för alla.

Just nu är inte alla skolor lika bra.
Det betyder att alla inte
får lära sig samma saker.
Men det är viktigt att
alla får lära sig samma saker.

 • Alla barn ska lära sig läsa,

skriva och räkna.

Grupperna på förskolor ska vara små.
Små grupper på förskola är bra.
Då får varje barn
mer uppmärksamhet och hjälp.

 • Barn som mår dåligt

ska få hjälp av skolan.

3. Ta hand om människor

Värmdö måste vara bra för alla.
Alla människor som bor i Värmdö
måste kunna känna sig trygga.
Även om du inte är som alla andra
ska du känna dig trygg.
För att Värmdö ska vara bra för alla
måste vi ändra många saker.

De här sakerna vill Miljöpartiet ändra:

 • Gamla människor ska få stöd.

En människa som blir gammal
behöver mer hjälp av andra.
Miljöpartiet vill att vi hjälper
gamla människor att handla,
laga mat och städa.
Och vi vill ge bra boenden
för de som inte längre orkar
bo kvar hemma.

 • Hjälp till personer med funktionsvariation.

Alla ska kunna leva som andra
även om de har en funktionsvariation.
I Värmdö har det blivit svårare
att leva med en funktionsvariation
För man får sämre stöd än tidigare.
Miljöpartiet vill ge mer hjälp till personer
med funktionsvariation.
Då kan de leva som andra.

 • Stöd till de som har det svårt.

Det finns människor som bor i Värmdö
har det svårare än andra.
Några barnfamiljer har lite pengar.
Det finns människor som inte mår bra.
Och det finns människor som inte har
ett hem.
Miljöpartiet vill att alla barn ska ha det bra.
Och vi vill att alla får hjälp när de mår dåligt.
Och vi vill att alla har ett hem.

 • Ge människor som flyr ett gott liv.

I en del länder är det krig.
Då måste människorna där
fly till ett annat land.
Miljöpartiet vill ta väl hand om de
människor som kommer från andra länder.
Vi vill ge dem ett bra boende och vänner.
Och vi vill låta dem lära sig svenska och
få ett bra arbete.
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: