Mångfald

Värmdö har tjänat på den inflyttning från hela världen som präglat kommunen. Vi vill att Värmdö ska bli ännu bättre på att locka hit och ta emot människor, oavsett varför de kommer hit.

Miljöpartiet de Gröna i Värmdö vill ha ett mångfacetterat samhälle där olika perspektiv får plats med respekt för varandras åsikter och olikheter. Vi tror att hen utvecklas av att få nya infallsvinklar på verkligheten och att dessa nya infallsvinklar är nödvändiga för att modernisera och utveckla Sverige till ett hållbart samhälle. Människor med annan bakgrund är en nödvändig tillgång för att samhället ska utvecklas. Vi stödjer mottagandet av såväl invandrare som flyktingar, framförallt ensamkommande flyktingbarn. Vi stödjer också initiativ som bidrar till möten mellan människor som vanligtvis inte träffas. I ett demokratiskt samhälle finns det plats för samtal som vidgar perspektiven. En ökad mångfald i Värmdö bidrar till nya arbetstillfällen och nya kontaktytor såväl internationellt som nationellt. Vi vill skapa fler kontakter mellan flyktingar och Värmdöbor, till exempel genom flyktingguider.

Vi ser en olycklig samhällsutveckling som å ena sidan går mot att vi reser alltmer utomlands för att möta det exotiska, ofta med stora koldioxidutsläpp som följd, å andra sidan avskärmar oss alltmer på hemmaplan från människor med annan etnisk eller socioekonomisk bakgrund än vi själva. Istället bör vi ta vara på de erfarenheter och perspektiv som andra kulturer bär med sig till oss. Världen är så mycket större än Sverige och för att kunna verka i en globaliserad värld behöver vi den kunskap, de referensramar och det kontaktnät som människor från andra delar av världen kan bidra med. Miljöpartiet ser alla människors erfarenheter som berikande och kommer att arbeta för att alla invånare i Värmdö ska se det positiva med invandring och människor från andra kulturer.

Den ökade främlingsfientlighet som sedan länge har utvecklats i våra närmaste grannländer och nu också växer i Sverige är något vi tar kraftigt avstånd ifrån. Ingen människa ska diskrimineras på grund av sin religion, etniska bakgrund, sexuella läggning ålder eller funktionshinder. Det är vår skyldighet att visa solidaritet med de som flyr för sina liv, precis som vi hoppas att andra ska visa oss den soldariteten vid behov.

Det är viktigt att det finns information på flera språk på kommunens hemsida och att tolkstöd ges i tillräcklig omfattning vid kontakter med myndigheter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: