Maten

Maten är livsviktig, utan mat inget liv. För att få och upprätthålla en god hälsa är det viktigt att maten är näringsrik, god och vällagad samt serveras under trivsamma, lustfyllda och inspirerande former. Miljöpartiet de gröna vill därför att maten inom skola och omsorg så långt möjligt ska vara ekologisk, närproducerad och lokalt tillagad utan ohälsosamma tillsatser.

Genom att öka andelen ekologisk mat bidrar vi till att minska jordbrukets klimatpåverkan och genom att minska andelen kött bidrar vi till minskade klimatutsläpp och till att maten räcker till flera. Vi vill också att Värmdö utnyttjar de nya möjligheterna att upphandla med större krav på kvalitet, miljöhänsyn och sociala krav i sina upphandlingar av såväl mat som andra produkter och tjänster.

Värmdö kommun är med i SEKO (Sveriges EkoKommuner) och ska genom aktiv handling leva i samklang med hållbar utveckling. Miljöpartiet vill dels  utropa Värmdö som GMO-fri kommun (fri från genmodifierade grödor) dels etablera Värmdö  som en Fairtrade City. Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Fairtrade City leds av en styrgrupp vars främsta uppgift är att sprida information om etisk konsumtion till kommunens invånare. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.

För att orka med sina dagar behöver våra barn mat. I unga år grundläggs barnens inställning och deras förhållande till maten för resten av livet. De äter lunch och mellanmål i skolan och en del får också frukost inom barnomsorgen. Många äldre lider i dag av undernäring och brist på aptit. Genom att servera god mat som är tillagad på plats, kan aptit och matlust vakna till liv.

Miljöpartiet de gröna vill också skapa mötesplatser där flera generationer möts och äter tillsammans. På så sätt sparar vi lokalkostnader samtidigt som vi ger förutsättningar för unga och gamla att träffas naturligt. Många familjer lever idag skilda från sina släktingar och träffar därför inte sina barnbarn eller mor- och farföräldrar särskilt ofta. Att äta tillsammans är ett sätt att umgås, där matglädjen och respekten för varandra kan öka. Exempel på lyckade gemensamma matsalar finns bland annat i Västerås.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: