Långvarigt missbruk

Vi ser missbruk som en sjukdom och vill ge missbrukare möjlighet att bli friska och fria från sitt beroende.

I de fall missbruket är kroniskt ska samhället stödja missbrukarna till ett så värdigt liv som möjligt precis som vi stöttar andra sjuka. Vi vill behålla och utveckla Älvsby och andra boenden för dessa grupper inom kommunen. Vi vill inte se ökad hemlöshet och misär på grund av missbruk.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: