Jobb och Näringsliv

Värmdö är en företagarkommun. Vi vill ge företagarna goda förutsättningar att verka i vår kommun. Ju fler som arbetar och driver företag på hemmaplan desto bättre för både människa och miljö! Vi vill planera för arbetsplatsområden och skapa fler jobb i Värmdö. Och vi vill ge alla möjlighet till ett livslångt lärande.

Ett viktigt bidrag till kommunens hållbara utveckling är att fler jobb kan skapas på hemmaplan. Då minskar pendlingsbehovet, sårbarheten för trafikstörningar och även energiåtgången för arbetsresande. Kommunen ska ha hög servicenivå till både befintliga och nytillkommande företag. Fortsatt utbyggnad av bredband inom kommunen är viktigt bland annat för att stimulera näringslivet i skärgården. Vi vill att kommunen fortsätter att stödja det arbetet. Pengar till medfinansiering ska finnas öronmärkta i kommunbudgeten.

Vi behöver fler arbetsplatsområden och vill att planering av dessa prioriteras. Vi tror att det finns underlag för fler kontorshotell för att minska resor och göra det enklare att jobba på distans. Kommunen ska aktivt hjälpa företag och föreningar som vill söka EU-stöd eller ingå i olika projekt och ha bra service när det gäller tillstånd och bygglov. Vi vill se en utveckling av Företagslotsen inom kommunen. Vi vill också se fler sociala företag i Värmdö och att överenskommelsen mellan Värmdö kommun och kommunens aktörer inom den sociala ekonomin ska skrivas under.

Vi vill satsa vidare på att Ekobacken ska bli ett arbetsplatsområde med inriktning på miljöanpassat företagande och främja turismen genom att vidareutveckla visitvarmdo.se.
Miljöpartiet vill införa en kommunal stimulans till miljödiplomering av företag och satsa på grön och social upphandling.

På det nationella planet driver MP frågan om sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag med upp till tio anställda, slopat sjuklönesnsvar för mindre företag och sänkt moms för tjänsteföretag inom vissa branscher.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: