Naturskydd

På flera platser i Värmdö måste vi göra särskilda insatser för att värna om den natur vi har.

Grönstrukturerna i anslutning till våra växande tätorter måste värderas högre. En samstämmig forskning visar att det bör vara högst 500 m, motsvarande 5-10 min promenad, till ett grönområde för att det ska användas i vardagen. Dessutom visar all forskning också att barns motoriska utveckling underlättas och förbättras av lek i skog och mark som är kuperad.

Grönstrukturen kring Gustavsberg ingår som en del av Storstockholms gröna kilar, Nacka-Värmdökilen. Den grönstrukturplan för Gustavsberg som beslutats om ska genomföras,  såväl som den Naturreservatsplan som beslutats av Samhällsplaneringsnämnden. Där finns bland annat reservat med för Knuts hav/Kvarnsjön/Holmviksskolgen, Eriksbergsskogen Djurö, Tjustviksområdet på Farstalandet, en del av Hemmesta storskog, Långsunda, Paradiset/Sången, Östra Ekedal samt de marina reservaten Grönskär Horsten-Mälkobbarna, Björkskärs skärgård och Lilla Nassa.

Över väg 222 kan flera ekodukter byggas för att kompensera det avbräck i Ingarökilen som gjordes då vägen byggdes. Ekodukter är ”gröna” vägöverbyggnader som underlättar spridning av djur och växter, men de fungerar även som bullerskydd. Vi vill se över denna möjlighet i samband med utvecklingen av trafikplats Ingarökorset.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: