Odlingsmark

Miljöpartiet de gröna värnar Värmdös jordbruksmark och vill i största möjliga mån skydda den från exploatering!

Betade ängs- och hagmarker är viktiga inslag i Värmdös landskap för att bevara både den biologiska mångfalden och vår kulturhistoria. I en tid av klimatförändringar då alltmer odlingsmark riskerar att bli obrukbar är det också viktigt att värna om de åkrar som redan finns. I Sverige konsumerar vi idag mat från ca 1 miljon hektar mer odlingsmark än vad som finns tillgängligt för vår livsmedelsproduktion. Samtidigt menar FAO att den globala matproduktionen behöver öka med 70 % till år 2050 för att säkerställa den växande världsbefolkningens behov.

Miljöpartiet de gröna vill särskilt satsa på ekologiska och hållbara jordbruk med kretsloppstänk och strävar långsiktigt efter att öka andelen KRAV-märkta jordbruk i kommunen genom hjälp och stöd för att underlätta certifiering av gårdar. Vi vill samtidigt öka andelen närproducerad och ekologisk mat i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden och uppmuntrar till att mat köps in från lokala gårdar och att köttet inte kommer från djur som farit illa och transporterats över halva Europa.

Samtidigt uppmuntrar vi till att fler Värmdöbor odlar sin egen mat under sommarhalvåret då det leder till minskade klimatutsläpp och samtidigt ökar kunskapen om naturen. Vi vill därför planera för odlingslotter i närheten av nya bostadsområden och underlätta för odling genom att exempelvis ge gratis bygglov till den som vill ha ett växthus på tomten på maximalt 10 m2.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: