Östersjön

Vi vill värna Östersjön genom att noga följa utvecklingen av vattenkvaliteten i våra grunda vikar och till havs.

Miljöpartiet vill

  • ha snabbare utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
  • ha avloppsrådgivning och stärkt inventering av enskilda avlopp.
  • ha fler slamtömningsstationer för båtar och fler båtbotten­tvättar i Värmdö.
  • rena Farstaviken.

Miljögifter, syrebrist på bottnarna och övergödning har lett till att reproduktionen av fisk hämmats och det kustnära fisket har blivit nästan omöjligt att försörja sig på. Algblomningen är ett tydligt symptom som skapar olust och innebär hälsorisker så att det inte går att bada. Vi vet också att vi med gemensamma ansträngningar kan vända utvecklingen. Vi känner alla till hotbilden för Havsörnarna som uppdagades på 60-talet, de hotades av förgiftning.  DDT och PCB höll på att slå ut en hel art, men genom förbud och medvetna insatser lyckades Havsörnen räddas.

Ökad kunskap och uppmärksamhet är viktig för att fler ska vilja värna ett levande innanhav. Miljöpartiet tror att nya marina nationalparker i Östersjön skulle kunna lyfta dessa frågeställningar än mer. Ett område som diskuterats är Bulleröarkipelagen, ett annat är Horsten där tidigare planer på en ”vattenmotorväg” hotat spränga sönder viktiga och känsliga marina reproduktionsområden där även flera hotade vattenväxter identifierats vid gjorda inventeringar.

Klicka här för att läsa vidare

Rösta grönt för en renare Östersjö!