Personalpolitik

Värmdö kommun ska styras av politiker som genom sina beslut och sitt sätt att vara skapar ett utvecklande och positivt klimat för de anställda inom kommunen.

Värmdö kommun ska styras av politiker som genom sina beslut och sitt sätt att vara skapar ett utvecklande och positivt klimat för de anställda inom kommunen. Formaliserade möten mellan ledande politiker och samtliga chefer inom kommunen ska årligen ske för att kommunicera innebörden av de politiskt fattade besluten i samband med budget. Kommunens utveckling bygger på kompetenta tjänstemäns förmåga att genomföra och utveckla politikens beslut. Vi vill att man från personalavdelningens sida noga följer utvecklingen av arbetsmiljön i samband med införandet av flexkontor och att en utvärdering görs av såväl medarbetarnas nöjdhet som effektivitet. Förändringsprocesser ska förankras och i god tid informeras om.

Personalomsättningen ska minska bland de yngre och ledarskapet inom kommunen ska andas tydlighet, ansvar och förtroende för den kompetens som de anställda har. Toppstyrning ska motarbetas och medarbetarnas kreativitet ska tas tillvara. Ett aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatsen är viktigt, och vi vill därför att kommunala arbetsplatser årligen ska revidera sina jämställdhetsplaner. Såväl politik som tjänstemän ska ha medborgarnas och samhällets bästa i fokus med utgångspunkt i en hållbar utveckling såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt.

Effektiva arbetsprocesser underlättar såväl för de anställda som för medborgarna och samtliga anställda inom Värmdö kommun bör uppmuntras att fundera över hur de kan göra sitt arbete på ett bättre och mer hållbart sätt ur såväl ekologisk, som ekonomisk och social synvinkel.

Ledarna inom Värmdö kommun bör uppmuntra till minst en gemensam paus om dagen och lägga upp arbetet för att detta ska vara möjligt. Tidsbegränsade ledarskapsbefattningar ska uppmuntras inom kommunen. De kommunalt anställda bör dessutom få tillgång till kommunens simhall som friskvårdssatsning samt uppmuntras till cykling genom att kommunen ska ha lånecyklar med ordentliga packväskor tillgängliga för tjänsteärenden.

Arbetet med att minska klimatpåverkan inom kommunens verksamheter ska stimuleras och samtliga kommunala fordon ska vara fossilfria 2018. Krav ska ställas på underleverantörer vad gäller förnybara bränslen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: