Båtliv

Båtliv

I Värmdö ska ett fritidsbåtarna inte behöva gå ut över havsmiljön. Vi vill se till att alla kan ta ansvar för ett hållbart båtliv.
Alltfler människor i fritidsbåtar rör sig i våra vatten. Tömning av toalettsystemen har traditionellt gjorts direkt i havet. Resultatet har blivit förorenade havsvikar och övergödning, som i sin tur leder till ännu mer syrebrist och algblomning. Från och med 2015 är det inte längre lov att tömma latrin från båtar i Östersjön. Miljöpartiet de gröna i Värmdö vill att Värmdö ska utöka antalet tömningsanläggningar för båtlivet framöver och i samverkan med grannkommunerna se till att det finns ett tätt nät av tömningsanläggningar.

Båtbottenfärger har under många år diskuterats och förbud mot vissa ämnen finns. Men alla båtbottenfärger innehåller gifter i olika grad och numera finns det goda metoder att klara sommaren utan bottenfärger, genom att tvätta båten regelbundet i särskilda båtbottentvättar. Förutom att det skapar en mer giftfri Östersjö, underlättar det för båtägare som utöver mindre arbete också slipper hanteringen av de giftiga färgerna.

Miljöpartiet de gröna vill bygga fler tvättanläggningar för båtar i kommunen, i första hand i Gustavsbergs hamn och Stavsnäs vinterhamn men sedan utöka efter hand. På samma sätt som med avloppsanläggningarna vill vi att hamnbolaget tar ansvar för att tvättarna kommer till stånd, men skötseln görs på entreprenad. Vi vill också att kommunen aktivt arbetar med att informera och entusiasmera båtlivet att utveckla en mer hållbar underhållspraxis för att om möjligt ha ett båtliv utan båtbottenfärger framöver.

Vi vill också utöka grovsophämtningen med en båtskrothämtning per år för att se om det kan resultera i att gamla båtvrak och annat båtskrot lättare kan lämna skärgården och se över möjligheterna till att skapa en båtskrot inom Värmdö kommun. Den båtskrot som finns på Muskö sedan länge behöver kompletteras med minst en till i skärgården och vi ser att Värmdö är en kommun lämpad att härbärgera en sådan verksamhet.

Nyheter på Båtliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter