Kultur och fritid

Kultur och fritid

Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är en del av det goda livet. Dessutom bidrar det till fysisk och psykisk hälsa hos barn, unga och vuxna. Vi verkar därför för att utövandet av och deltagandet i denna typ av aktiviteter ska ha goda förutsättningar i Värmdö.
Kulturen och friluftslivet är en viktig del av det hållbara samhället. Vi har sett över föreningsstöden så att pojkar och flickor ska få lika goda möjligheter till en aktiv fritid. Vi har infört ateljéstöd och arbetsstipendium för kulturarbetare. Nu vill vi utveckla mötesplatser över generationerna och främst stimulera de idrotter som har naturen som sin arena.
 

Nyheter på Kultur och fritid

Värmdö, 28 mars 2014

Så vill vi utveckla Kulturfabriken

Värmdö, 21 mars 2014

NVP skriver om ateljéstödet i Värmdö

Värmdö, 18 februari 2014

Kulturfabriken ett levande nav i Porslinskvarteren

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter