Porslinskulturen och det konstnärliga företagandet

Porslinstillverkningen är en av grundbultarna i Värmdö kommuns historia. Porslinsmuseet innehåller ett kulturarv som är såväl nationellt som lokalt viktigt. De många världskända designers och konstnärer som varit knutna till AB Gustavsberg bidrar till en turism, som kommunen genom innovativ verksamhet i den nya Kulturfabriken kan öka.

I dagsläget är flera av Sveriges främsta konsthantverkare verksamma i Gustavsbergs hanmnområde och Gustavsbergs Konsthall är en av få svenska konsthallar som inriktat sig på nationellt och internationellt samtida konsthantverk. Vi vill bevara konsthallen. Den planerade Kulturfabriken i Hamnen innebär att Värmdö kommun skapar ett spännande kluster för konst och konsthantverk som kan generera nya hållbara arbeten och skapa en kulturens mötesplats för alla åldrar i Gustavsbergs Hamn genom att placera såväl bibliotek som scenskola, kulturföreningar och ungdomshus under samma tak.

Vi vill i den nya Kulturfabriken se såväl utställningslokaler för Gustavsbergs Konsthall som utvecklade utställningar av Porslinmuseets samlingar med såväl industrihistoria som porslinssamlingar. Vi vill bibehålla den nuvarande entrén till Porslinsmuseet och bygga ihop den med Porslinsfabriken.

Miljöpartiet de gröna i Värmdö vill också arbeta för att stärka möjligheterna för det konstnärliga företagandet genom att erbjuda väl anpassade och billiga ateljélokaler, samt att kommunen vid nybyggnad och större renoveringar ska avsätta en procent av byggkostnaderna till konstnärlig utsmyckning. I den utställningsverksamhet som kommunen driver ska såväl medverkans- som utställningsersättning betalas till konstnärer.

Vi tror också att kombinationen av intressant konst, konsthantverk och möjligheterna till natur- och friluftsupplevelser i vacker natur är ett framtidskoncept vad gäller turism. Här har Värmdö mycket att erbjuda.

Vi vill också att Värmdö ska bidra till att värna yttrandefriheten genom att bli en fristad för en förföljd författare, dramatiker eller annan konstnär eller journalist som lever under hot i sina hemländer i linje med de riktlinjer som finns och stöds av Kulturrådet och Migrationsverket.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: