Särskola

Barn med ännu större behov måste erbjudas utbildning så långt det är möjligt inom kommunen.

Verksamheten för elever i särskola och gymnasiesärskola gör i dag ett mycket bra arbete och vi behöver fortsätta utveckla inkluderingen av dessa barn i skola och samhälle. Arbetssätt och pedagogisk speciallistkunskap ska ses som den resurs det är, och komma fler elever till del.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: