Värmdö är Sveriges mesta skärgårdskommun

Vi har flest året-runt-bebodda öar och dessutom ett stort antal fritidsfastigheter i skärgården. Det ställer extra stora krav på kommunen när det gäller service, omsorg och näringslivsutveckling.

Levnadsvillkoren för öborna skiljer sig rejält från fastlandsförhållanden och vi anser därför att det behövs särskilda regler för samhällsservice i skärgården. Det gäller till exempel skolskjutsar, hemtjänst och färdtjänst där en större individanpassning och flexibilitet är viktigt. Även för de öbaserade företagen måste regelverket anpassas/tillämpas på ett rimligt sätt så att småskalighet, säsongsverksamhet  och problematiken med sjötransporter beaktas.

Samverkan mellan angränsande skärgårdskommuner måste förbättras för att ge åretruntboende i skärgården bästa möjliga förutsättningar. Förskola och grundskola ska värnas där behov finns, men hänsyn ska också tas tills barns behov av vänner när skolgången planeras.

Vi vill se över kommunens skärgårdstransporter för ökad samordning för att om möjligt erbjuda fastboende ännu större möjligheter att mot ersättning åka med skolskjutsbåtar, hemtjänstbåtar m.m. som har regelbundna turer till skärgården. Vi vill utöka grovsopfärjan med en årlig tur från två till tre, införa båtskrothämtning och arbeta för att en båtskrot startas i Värmdö.

Östersjön och skärgården har alltid varit viktig för Värmdö. Vi vill att medel som säkerställer en levande Östersjö och en livskraftig skärgård ska finnas med i kommunens budget för att bidra till såväl bättre miljö, fler arbetstillfällen och skola/social service.
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: