Skärgårdsskola

Skolan fyller utöver en plats för bildning, en stor social funktion i samhället. Därför är det viktigt att värna att dessa finns tillgängliga i alla kommundelar för alla kommuninvånare.

Samtidigt driver krav på behörig personal och tillgång på jämnåriga vänner oss att ständigt utvärdera och utveckla våra skolor för att möta elevers och föräldrars önskemål.

Vi i Miljöpartiet den gröna i Värmdö vill utveckla organisationen inom och mellan olika skolor för att stärka kvaliteten i mindre skolor. Informationsteknologi som lärplattformar och sociala medier ska användas för att öka delaktigheten i undervisning och interaktionen mellan elever, oavsett var de bor. Personal måste användas flexibelt, även om resor både för elever och personal måste ske i så liten utsträckning som möjligt.  Alla verksamhetslokaler som har fler än fem barn eller tio elever ska finnas kvar.

För att bibehålla en undervisning av hög kvalitet, även i glesbygd, bygger det på samarbete mellan små skollokaler och större enheter. Vi är positiva till skapandet av Värmdö Skärgårdsskola, men behöver följa upp och utvärdera verksamheten bättre, då den är så pass utsatt. Verksamheten behöver stöttas i sin utveckling genom stöd från central förvaltning och politiken.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: