Skolbibliotek

Barns behov av att utveckla sitt läsande har aldrig varit större. I dag finns allt mer information att ta del av, och behovet av att kunna sovra i informationsmängden får inte överskugga behovet av att sätta sig in i längre och ofta abstrakta texter.

I båda fallen ser vi ett stort behov av att bibehålla och utveckla skolbiblioteken och den profession som finns i dessa. Väl utvecklade skolbibliotek måste finnas i eller i närheten av varje skola.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: