Skolhälsa och miljö

Skolhälsan är idag av god kvalitet i våra verksamheter, men tillgången till daglig skolhälsovård måste följas upp och säkerställas. Daglig tillgång till skolsköterskor och kuratorer måste garanteras alla elever. Skolmiljön måste säkerställas så att farliga och skadliga kemikalier minimeras både vad gäller inventarier och byggnader. Skollokalerna ska kontinuerligt underhållas så att barnen kan vistas i en god miljö. Utomhusmiljön måste utvecklas för att skapa naturlig rörelse och aktivetet. Närmiljön ska även användas aktivt i undervisningen och utomhuspedagogik premieras.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: