Skolmat

Maten vi dagligen äter är en glädje i livet och måste vara sund, hälsosam och orsaka minsta möjliga negativa klimatpåverkan. Vi i Miljöpartiet de gröna i Värmdö vill på sikt att all mat som serveras i våra verksamheter ska vara ekologiskt odlad, fri från gmo och producerad så nära oss som är miljömässigt försvarbart.

Under kommande mandatperiod vill vi att kommunen i sina verksamheter ska arbeta för att minst hälften av all serverad mat ska vara ekologiskt odlad och varannan av alla våra serverade måltider ska vara helt vegetariska. Om möjligt ska uppköpsystemen anpassas så att närodlat premieras. Kostnaden för maten behöver inte öka då ökad andel vegetarisk mat är billigare än kött. I förskolan ska all frukt vara ekologiskt odlad. Se även Mat.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: