Skolskjuts och hållbar miljö

Närhet till förskola, skola och fritids är positivt för våra barn. Det ger elever möjlighet att gå eller cykla till och från skola och fritids. Det minskar samtidigt transporterna till våra verksamheter och får en positiv klimatpåverkan.

Miljöpartiet vill

  • öka antalet trafiksäkra gång- och cykelvägar i anknytning till skolan.
  • minska avståndsgränserna för skolskjuts.
  • att barnen som har beviljats skolskjuts ska ges skolskjuts även efter fritid.
  • att fler elever ska erbjudas att åka skolbuss eller SL-buss.

Miljöpartiet vill att såväl förskola som mindre skolor ska finnas nära hemmenDe transporter som ändå måste ske till och från skolan ska helst ske med skolskjuts eller på trygga gång- och cykelvägar. Ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv vill vi att det ges förutsättningar för föräldrar att prioritera skolbuss eller SL-buss för sina barn istället för att färdas med egna bilar. Avståndsgränserna för skolskjuts ska minska och att få åka med i mån av plats är en självklarhet. Barnen som har beviljats skolskjuts ska ges möjlighet till skolskjuts även efter fritids, så att de kan stanna kvar med sina kompisar och även ta del av den pedagogiska verksamheten som fritids erbjuder.

Kommunen och barnens föräldrar behöver ta ett större gemensamt ansvar när det gäller hur barnen, från och med förskolan och upp till årskurs 9, tar sig till och från sina förskolor/skolor/fritids. Kommunen skapar förutsättningarna och bör därför initiera lokala samarbeten med föräldrar inom de områden som har trafikfarliga vägar. Kommunen bör även ta initiativ till samåkning. Miljöpartiet stödjer förslag om flexibel skolstart och förespråkar även vandrande skolbussar som är ett organiserat resande till skolan där föräldrar turas om att följa egna och andras barn till fots eller cyklandes. Miljöpartiet värnar miljön och genom att införa fler skolbussar kommer många färre privata bilar köra omkring i vår kommun.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: