Sociala bokslut

Kommunens syfte är främst att ta hand om kommuninvånarna i livets olika skeden på ett lämpligt sätt. Naturligtvis ska det ske på ett sätt som är rimligt ur ekonomisk synvinkel, men ekonomin är inte målet utan ett medel.

Därför vill Miljöpartiet de Gröna att kommunen, för att skapa en kontinuerlig uppföljning av arbetet med sociala frågor, jämställdhet, mångfaldsfrågor och frågor som rör de olika diskrimineringsgrunderna, ska inrätta ett socialt bokslut som en del av bokslutsprocessen. Detta kommer att stärka kompetensen inom förvaltningen när det gäller att räkna på vad olika åtgärder ger för påverkan för medborgarna, och inte bara för kommunekonomin.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: