Spårbilar

Lyssna

Spårbilar är automatstyrda fordon som körs på en bana några meter upp i luften, utan tidtabeller och utan mellanliggande stopp. Banorna är billigare att bygga än annan spårtrafik och de kan med fördel förläggas i samma utrymme som befintliga vägnät.

Trafiken är dessutom billigare i drift än all befintlig kollektivtrafik eftersom de är förarlösa. Det gör spårbilssystemet till ett nytt kollektivtrafiksystem som är samhällsekonomiskt lönsamt. Miljöpartiet i Värmdö stödjer utvecklingen av nya spårbilssystem.

Investeringar i ett helt nytt system bör i första hand bekostas av stat och landsting (SL), men eftersom bostäders och arbetsplatsers attraktionskraft kommer att öka med spårbilar ända fram bör också exploatörer bidra med investeringsmedel. Vi tror särskilt på spårbilsnät vars funktion främst är att ersätta personbilen för de korta transporterna från hemmet till handel, fritidsaktiviteter och annan kollektivtrafik i täta bostadsområden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: