Ungdomar

Vi arbetar för att ge både ge Värmdös unga fler platser att träffas på och bättre verktyg för att få ökat inflytande

Trots förbättringar under de senaste åren finns det fortfarande för få mötesplatser för barn och ungdomar på såväl dag- som kvällstid året runt i Värmdö kommun. Saker som vi tror är viktiga för dessa mötesplatser är bland annat tillgång till replokaler, möjlighet att koppla upp sig mot internet och caféverksamhet, men det är viktigt att ta med de ungdomar som ska använda mötesplatserna i planeringen av dessa. Vi vill att den nya Kulturfabriken blir en sådan mötesplats för unga. Tillgång till replokaler och övningslokaler, en klubbscen, caféverksamhet m.m. Viktigt är att mötesplatserna ska innehålla möjligheter till aktiviteter som tilltalar unga och ska ta hänsyn till dessa gruppers intressen och ekonomi i första hand. Det är också viktigt att dessa mötesplatser har vuxna som är beredda på att möta unga med olika behov. Detta ställer krav på kompetens, och vi vill därför satsa på kompetensutveckling för kommunens fritidsledare inom såväl sociala områden som hbtq.

Elevdemokratin behöver också utvecklas, Ungdomstingets roll förstärkas och elevråden beredas större inflytande. Demokratiarbetet för kommunens unga på gymnasiet och efter gymnasiet behöver utvecklas för att nå en större del av kommunens ungdomar.

Vuxna förebilder är viktiga för våra unga. Ibland räcker föräldrarna inte till, och då kan frivilliga ledare i olika fritidsverksamheter en viktig roll i vårt samhälle. Värmdö är en kommun med en mycket stor andel barn och ungdomar, och därför vill vi stötta de föreningar som är ett så viktigt stöd för våra unga.

Unga ska ha många vägar in till arbetsmarknaden efter avslutade utbildningar. Kommunen ska aktivt arbeta för att matcha ungas kompetens med arbetsmarknaden och Miljöpartiet ser positivt på ett samarbete över kommungränserna med Nacka i arbetsmarknadsfrågor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: