Utsatta unga

Vi vill stärka det förebyggande arbetet för ökad psykisk hälsa och minskat missbruk. Särskilt viktigt är det bland Värmdös unga där vi vill stävja utvecklingen av narkotikamissbruk som sker i dag.

För att nå fram i det arbetet krävs ökad samverkan både inom kommunens olika verksamheter och mellan kommun/landsting och polis. Vi följer noga utsatta barns situation och vill ytterligare stärka stödet till socialt eller ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Utvecklingen med ökat våld i nära relationer är oroande och vi värnar tillräckliga resurser för att möta behoven.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: