Värmdö Bostäder

I Värmdö finns ett kommunalt bostadsbolag: Värmdö Bostäder AB, som bygger och äger hyresrätter.

Miljöpartiet vill öka antalet hyresrätter inom kommunen. Vi vill också att det byggs äganderättslägenheter och att dessa blandas i samma fastighet som hyresrätter. Detta är mycket vanligt utomlands i exempelvis Nederländerna och Tyskland men än så länge ganska ovanligt i Sverige. Genom att sälja lägenheter får fastigheten en inkomst så att hyresrätterna inte blir för dyra för de med lägre inkomster. Vi vill i första hand bygga dessa bostäder i delar av Gustavsberg.

Vi är också positiva till att det kommer fler hyresvärdar till Värmdö. Vi vill att kommunen behåller sitt allmännyttiga bostadsföretag och att underhåll, energiomställning samt energieffektivivisering av beståndet ska fortsätta samtidigt som bolaget ska bygga nya hyresrätter för alla åldrar. Vi ser ett behov av såväl stora som små lägenheter, trygghetsboenden och andra sociala boenden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: