Värmdö Hamnar

Vi vill att Värmdö Hamnar ska vara huvudansvarigt för skötsel och utveckling av kommunens alla hamnar och anläggningar för båtlivet.

Bolaget ska sörja för att i samverkan med  landstinget se till att de replipunkter/hamnar som finns för skärgårdstrafiken inom kommunen fungerar och har tillräcklig kapacitet. Ett stort planarbete pågår i Stavsnäs för att möjliggöra en utvidgad och förbättrad hamnverksamhet bostäder och ökad besöksnäring. Vi ser positivt på det arbetet.

Vi vill att Björkvik utvecklas som replipunkt med bättre skärgårdstrafik och bättre förutsättningar för skärgårdsboende att åka dit istället för till Stavsnäs men vill inte se en utbyggnad av bostäder där.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: