Vatten och Avlopp

Lyssna

Utbyggnaden av ett hållbart system för vatten och avlopp är en av de viktigaste miljöåtgärderna i Värmdö

Dricksvatten av god kvalitet är en bristvara i stora delar av Värmdö kommun. Därför arbetar Miljöpartiet kraftfullt för att kommunalt VA ska byggas ut till stora områden av kommunen. Trots detta kommer det att finnas områden inom kommunen som inte nås av kommunalt vatten och avlopp. För dessa områden är det extra viktigt att hållbara robusta lösningar för vatten och avlopp skapas. Vi vill att Värmdö ska bli bäst i klassen på att informera och hjälpa dig som bor i kommunen att skapa ett hållbart VA-system. Vi vill också vara tydliga med att de områden som inte kommer att nås av kommunalt VA är de områden som vi är mest restriktiva med vad gäller utbyggnad och nybyggnation men också när det handlar om kommunal service. Nya rön i samband med Baltic Seas projekt i Björnöfjärden/Säbyviken visar att läckaget av näringsämnen från enskilda avlopp  är större än man tidigare trott . Det blir därför ännu viktigare att kunna frakta bort latrin från de områden i kommunen med tunna jordlager som ligger i anslutning till vatten . Vi vill att samtliga enskilda avlopp ska vara inventerade och åtgärdade till 2020 och att kommunen ska erbjuda rådgivning kring hur de enskilda lösningarna ska utformas.

Vi vill också värna vårt havsvatten genom att noga följa utvecklingen av vattenkvaliteten i våra grunda vikar och till havs. Målsättningen är att allt vatten i Värmdö ska vara av god kvalitet senast 2021 i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Vi värnar också de lokala vattentäkterna inom kommunen på Ingarö, Stavsnäs och Sandhamn. Det är oerhört viktigt att de bibehåller sitt goda vatten. Ytterligare en vattenfråga som kräver en snar lösning är frågan om Mälarens reglering för att säkra dricksvattnet till de cirka 3 miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: