Vuxenutbildning

Varje människa ska ha möjlighet att läsa in ämnen eller förbättra sina betyg genom hela livet, livslångt lärande utvecklar och stärker.

Det innebär att kunna läsa in ämnen eller förbättra sina betyg. Arbetsmarknaden förändras och därmed även kraven på annan och högre kompetens som kräver högskolestudier. Vuxenutbildningen har en viktig roll för att arbetslivsdörren aldrig ska vara stängd för mmar. Om studierna inte fungerat under en period i livet ska nya chanser erbjudas både våra unga eller de vuxna som vill lära om eller komplettera tidigare studier.

Vuxenutbildningen har under ett par år bedrivits inom ett kommunövergripande arbete, med avsikt att skapa en vuxenutbildningsregion. Det har inte lyckats och är numera under avveckling. Vi kommer istället arbeta med att förstärka den kommunala utbildare som finns på hemmaplan i Värmdö, CAS. Även om vi aktivt ska delta att utveckla interkommunala samarbeten.

Arbete med vuxenutbildning, lärlings- och andra arbetsmarknadsutbildningar samt SFI och Yrkeshögskoleutbildningar, är några exempel på verksamheter som CAS bedriver och som vi aktivt stödjer utvecklingen av. Dessutom önskar vi att representanter från CAS samarbetar med andra vuxenutbildare i regionen, både kommunala och fristående, för att ge våra kommuninvånare bra och viktiga utbildningar även fortsättningsvis. Till en ersättning som garanterar hög kvalitet i utbildningarna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: