Låt värmlänningarna rösta om storregion-frågan!

Om Värmland ska slås ihop med andra län till en storregion, så ska det först godkännas i en folkomröstning. Vi ser hellre en sammanslagning österut än söderut.

Miljöpartiet vill

  • att Värmland i första hand får bilda en Region Södra Svealand tillsammans med Örebro, Västmanland och Södermanland,
  • att Värmland i andra hand får vara en egen region,
  • att Värmland i tredje hand får ingå i en storregion med alla sju länen i Örebro-Uppsala sjukvårdsregion,
  • att om Värmland ska slås ihop med andra län till en storregion, så ska det först godkännas i en folkomröstning.

Frågan om Värmland ska ingå i en storregion är alltför viktig för att avgöras över huvudet på väljarna. I en storregion blir värmlänningarna en minoritet och regionens viktigaste beslutscentra hamnar utanför Värmland. Skatteutjämningen mellan regioner kommer beräknas utifrån hela storregionens skattekraft, och vilka resurser sjukvården i Värmland får bestäms sedan av beslut i Göteborg, Örebro eller Uppsala, beroende på vilken storregion det blir. Våra möjligheter att påverka statliga beslut som är viktiga för Värmland kommer förändras, till det bättre eller till det sämre beroende på om de vi slås samman med har prioriteringar som passar ihop med vad som är bra för Värmland. Därför anser vi att en sammanslagning med andra län bara ska ske om Värmlands invånare sagt ja till det i en folkomröstning.

Om Värmland ska slås samman med andra län, så anser vi att  sammanslagningen bör göras med de län som ligger längs stråket mellan Stockholm och Oslo, det vill säga med Örebro, Västmanland och Södermanland, eller några av dem. Dessa län har ett gemensamt starkt intresse av att få satsningar till stråket Stockholm-Oslo, och det är väldigt viktigt för Värmlands utveckling att satsningar i detta stråk prioriteras. Värmlands sjukvård har också ett omfattande samarbete med Örebro och Uppsala, och läkarutbildningen i Örebro är viktig för att vi ska kunna få tillräckligt många läkare till Värmland.

2016 fanns det en överhängande risk för att Värmland skulle slås samman med Västra Götaland. Det skulle inneburit en allvarlig försvagning av vårt arbete för att stärka stråket Stockholm-Oslo, och det skulle också kunnat försvåra det viktiga sjukvårdssamarbetet med Örebro län. Vi gjorde vad vi kunde för att försöka få landstinget att motsätta sig en sådan sammanslagning, men lyckades inte med det. Då tog vi tillsammans med Moderaterna initiativ till en namninsamling för att få till en folkomröstning i frågan. Lyckligtvis gjorde sedan det lokala motståndet, både i Värmland och i flera andra län, att regeringen kom fram till att det inte gick att få stöd i riksdagen för att forcera fram länssammanslagningar, och därför kunde vi avblåsa namninsamlingen. Men det är inte säkert att frågan är överspelad, den kan bli aktuell igen under kommande mandatperiod.

 

Fördjupning i ämnet Storregioner

Kapitlet Demokrati betyder folkstyre i vårt regionala handlingsprogram 

Debattartiklar:

Jesper Johansson, Karin Jansson, Erik Eriksson & Alf Lundin: Vi kan flytta makt utan storregioner. Aftonbladet 2016-11-14.

Jesper Johansson, Karin Jansson, Erik Eriksson & Alf Lundin: Vi kan inte säga ja till storregioner. Aftonbladet 2016-11-05.

Jesper Johansson, Karin Jansson, Erik Eriksson, Alf Lundin & Per-Inge Lidén: Forcera inte fram storregioner. Grönt 2016-11-09.

Jesper Johansson, Louise Hamilton & Per-Inge Lidén: Folkomrösta om storregioner. Nya Wermlands-Tidningen 2016-09-16.

Jesper Johansson: Ska vår röst tystna? Värmlands Folkblad 2016-08-29.

Jesper Johansson & Stina Bergström: Ja till en mindre Region Södra Svealand. Nya Wermlands-Tidningen 2016-02-26.

 

Pressmeddelanden:

Pressmeddelande 2016-09-23: Jesper Johansson sågar yttrande om sammanslagning med Västra Götaland.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: